Powszechnie znane są fundamentalne zadania automatyki SZR polegające na zastąpieniu podstawowego źródła zasilania, które ulega awarii, źródłem rezerwowym. Proces przełączenia na źródło rezerwowe może mieć różnorodny przebieg w zależności od typu, zapasu mocy źródła rezerwowego oraz charakteru, rodzaju, przeznaczenia i konfiguracji odbiorników zainstalowanych w zasilanym obiekcie.

Obecnie opracowywanym projektom systemów zasilania obiektów :

  • infrastruktury – lotniska, porty, stacje kolejowe, systemy kontroli radarowej, oczyszczalnie, wodociągi
  • użyteczności publicznej – szpitale, centra IT, biurowce, centra handlowe, obiekty sportowe
  • przemysłowych – rafinerie, huty szkła, huty stali, linie produkcji ciągłej itp.

stawiane są wysokie wymagania niezawodności, przejrzystości, prostoty w obsłudze i utrzymaniu ruchu, przeciwdziałaniu przerwom w dostawach energii, elastyczności i łatwości w dostępie do podstawowych i krytycznych danych energetycznych sytemu zasilania.

Wspólny projekt firmy AB Micro i Meller Electric Automation realizuje te wymagania w oferowanym produkcie rodziny rozwiązań Innovative Automatic Power Solution.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i setki zrealizowanych projektów działających na obiektach przemysłowych, infrastruktury i użyteczności publicznej oferują układy przełączania zasilania dla systemów z dwoma lub trzema źródłami typu Automatic Power Switch.