Kontakt

 

 

 

AB-MICRO Sp. z o.o.

ul. Kulczyńskiego 14
(róg Cynamonowej i Płaskowickej)
02-777 Warszawa

Wojciech Meller: +48 538 237 832

centrala: 22 545 15 00
sekretariat: 22 545 15 01
faks: 22 643 14 21
abmicro@abmicro.pl

NIP 951-19-98-760
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000029724
BDO 000018542
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł