Moduły automatyki APS

Jakie układy zasilania można realizować przy pomocy APS?

Poniżej przedstawiono szereg układów zasilania, które realizowane są przy pomocy gamy APS.

Analizując przedstawione schematy można zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby źródeł rośnie pewność zasilania. Jeżeli moce znamionowe źródeł nie są jednakowe (np. PT1 > PT2 > PG) to dodatkowo o możliwości zasilania odbiorów priorytetowych decyduje sekcjonowanie odbiorów i realizacja zrzutów odbiorów o niskim priorytecie zasilania.

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej aspekty przy wyborze APS wystarczy określić realizowany schemat zasilania, typ i wyposażenie wyłączników oraz wybrać z katalogu referencję układu realizującego wymagany diagram logiki pracy.

All
sieć - sieć
sieć - generator
sieć - sieć - zrzut
sieć - generator - zrzut
sieć - sieć - sprzęgło
sieć - generator - sprzęgło
sieć - sieć - generator
sieć - sieć - generator - zrzut
sieć - sieć - generator - sprzęgło
sieć - sieć - generator - 2 sprzęgła
sieć - sieć - generator - 2 sprzęgła - zrzut