Struktura wyboru

  Rysunki do wyboru KOD  APS
 
sieć-sieć APS-2T-..W1-

sieć-generator APS-1T1G-..W1-

sieć-sieć-zrzut APS-2T1Z-..W1-
    APS-2T2Z-..W1-

sieć-generator-zrzut 4 APS-1T1G1Z-..W1-
  16 APS-1T1G2Z-..W1-

sieć-sieć-sprzęgło 5 APS-2T1S-..W1-
  7 APS-2T2S-..W1-

sieć-generator-sprzęgło 6 APS-1T1G1S-..W1-
  8 APS-1T1G2S-..W1-

sieć-sieć-sprzęgło-zrzut 23 APS-2T1S1Z-..W1-
  24 APS-2T1S2Z-..W1-
  27 APS-2T2S1Z-..W1-
  28 APS-2T2S2Z-..W1-

sieć-generator-sprzęgło-zrzut 25 APS-1T1G1S1Z-..W1-
  26 APS-1T1G1S2Z-..W1-
  29 APS-1T1G2S1Z-..W1-
  30 APS-1T1G2S2Z-..W1-

sieć-sieć-generator 9 APS-2T1G-..W2-

sieć-sieć-generator-zrzut 10 APS-2T1G1Z-..W2-
  11 APS-2T1G2Z-..W2-
  18 APS-2T1G3Z-..W2-

sieć-sieć-sieć 19 APS-3T-..W2-

sieć-sieć-sieć-zrzut 20 APS-3T2Z-..W2-
  21 APS-3T3Z-..W2-

sieć-sieć-generator-sprzęgło 12 APS-2T1G1S-..W2-
  13 APS-2T1G1S-..W3-
  17 APS-2T1G1S-..W3-

sieć-sieć-generator-sprzęgło-zrzut 31 APS-2T1G1S1Z-..W2-
  32 APS-2T1G1S2Z-..W2-
  33 APS-2T1G1S1Z-..W3-
  34 APS-2T1G1S2Z-..W3-
  46 APS-2T1G1S3Z-..W3-

sieć-sieć-generator-2 sprzęgła 14 APS-2T1G2S-..W3-

sieć-sieć-generator-2 sprzęgła-zrzut 35 APS-2T1G2S1Z-..W3-
  36 APS-2T1G2S2Z-..W3-
  37 APS-2T1G2S3Z-..W3-

sieć-sieć-2 generatory-sprzęgło 38 APS-2T1G1G1S-..W3-
  40 APS-2T2G1S-..W3-
  42 APS-2T2G2S-..W3-

sieć-sieć-2 generatory-sprzęgło-zrzut 39 APS-2T1G1G1S2Z-..W3-
  41 APS-2T2G1S2Z-..W3-
  43 APS-2T2G2S2Z-..W3-

sieć-sieć-2 generatory-4 sprzęgła 44 APS-2T2G4S-..W3-

sieć-sieć-2 generatory-4 sprzęgła-zrzut 45 APS-2T2G4S2Z-..W3-